Soutěžní týden s Jihočeskou zoologickou zahradou Hluboká nad Vltavou

od pondělí 7.6.2021 (od 19:00) do neděle 13.6.2021 (do 18:00)

 


Losujeme 5 výherců. Každý obdrží dárkovou tašku, kde najde i jednu dospělou a jednu dětskou vstupenku do ZOO Hluboká.
Výherce zveřejníme na facebookovém profilu naší televize v pondělí 14.6.2021

Nezapomeňte, že je důležité být fanouškem facebookového profilu Televize JIŽNÍ ČECHY, sdílet příspěvek aktuálního soutěžního týdne a správně odpovědět na otázku do komentáře.

 

Výherci soutěžního týdne se Skiareálem Lipno:

 • Nikol Votavová
 • Vendy Chrobáková
 • Andrea Hazuková
 • Lukáš Beránek
 • Slávek Chmela
 • Mona Kořinková - Vachulková

 

------------

 

Úplná pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže pořádané na sociálních sítích společností JČ1  z.s. a Meridi s.r.o. (JČ2) (dále jen „soutěž“). Tato pravidla slouží jako doplnění informací týkajících se pravidel soutěže  uvedené organizátorem na sociální síti, kde je soutěž organizována (dále jen „facebook“).

Vyhlašovatel a organizátor soutěže je: JČ1 z.s., sídlem Dolní Svince 4, 382 32 Dolní Třebonín, , Česká republika, IČ 01438921, Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích  pod spisovou značkou L 6027 (dále jen „organizátor“).

I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž se uskuteční v rámci facebookového profilu a webu organizátora (@televizejiznicechy, www.jc1.cz, www.jc2.cz)

II. Účastníci soutěže

Soutěž je určena pouze pro fanoušky facebookového profilu Televize jižní Čechy.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

III. Pravidla

Soutěž probíhá vždy v min. týdenních intervalech, kdy začátek a konec nového soutěžního kola bude vyhlášen na facebooku. Výherce bude zveřejněn následující den po ukončení soutěžního týdne na webových stránkách a facebookovém profilu Televize jižní Čechy.

Každé soutěžní kolo má svého partnera, o jehož ceny se soutěží. Konkrétní partner a konkrétní výherní cena budou součástí zadání otázky. Na facebooku bude položena min. 1 otázka a soutěžící bude odpovídat do komentářů k příspěvku. Po ukončení soutěžního kola budou správné odpovědi losovány a výherce bude informován prostřednictvím zaslané zprávy na Facebooku. Soutěžního kola s konkrétním partnerem se může soutěžící účastnit pouze jednou.

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace (tedy jejího vedení, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích organizátora), marketingové účely a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšné realizaci soutěže. Zpracovány budou kontaktní údaje účastníka a případně další údaje poskytnuté pro realizaci soutěže.
 2. Soutěžící souhlasí, že v případě výhry bude jeho fotografie, z předání ceny, zveřejněna.
 3. Účastník bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, vč. předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže.
 3. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webových stránkách organizátora.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel.
 5. Nerealizované výhry bez náhrady propadají zadavateli.
 6. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společnosti Facebook ani s ní spojena.